Zoborské dni

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
„Výučbová základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity“
„Nemocnica podporujúca zdravie“

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra výživy ľudí

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
Spolok lekárov P o n i t r i e

Regionálna lekárska komora v Nitre

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek

Slovenská únia proti osteoporózeVás pozývajú na

XXXVI. Zoborský deň
a
XVII. Bitterov osteologický deň 2019

s medzinárodnou účasťou

11.-12. apríla 2019

Kongresové centrum SPU v Nitre, 949 01 Nitra, Akademická 1
(Študentský domov A. Bernoláka)

Prezentácie skupiny Pneumo35

Predsedníctvo:
MUDr. Pavol Pobeha, PhD., MUDr. Mária Michalovičová,
MUDr. Darina Kováčová


Michalovičová, M. (Žamberk, ČR)
Pneumo 35 5 min

Kocián, M. (Olomouc, ČR)
Možnosti využití ultrazvuku v pneumologii 15 min

Šimek, R. (Zlín, ČR)
Naše zkušenosti s EBUS 15 min

Trojová, I., Pobeha, P., Paraničová, I., Joppa, P. (Košice)
Ak zaspí, zomrie? Centrálny hypoventilačný syndróm 10 min

Žiačiková, I., Kocan, I., Vyšehradský, R. (Martin)
Bolesť ako prvý symptóm bronchogénneho karcinómu 10 min

Urban, J.1, Suchánková, M.2, Gánovská, M. 1, Jonner, I.1, Bucová, M. 2 (Vyšné Hágy1, Bratislava2)
Analýza vybraných molekulových biomarkerov u intersticiálnych pľúcnych ochorení 10 min

Urdová, V. (Banská Bystrica)
Anti-IgE verzus anti-IL5 10 min

Palúch, P. (Banská Bystrica)
Organizujúca sa pneumónia 10 min

Dudášová, J., Sekerešová, M., Kočalková, A. (Nitra)
Difúzna pneumopatia – výzva pre medziodborovú spoluprácu 10 min

Malík-Bábi, Zs. (Nitra)
Azbest: fluidothorax ako prvý prejav pľúcnej malignity 10 min

Pobeha, P. (Košice)
Aj reálna prax poukazuje na vplyv CHOCHP na bežné denné aktivity 10 min

Prezentácie z akcie na vyžiadanie e-mailom (pneumo35sk@gmail.com)