Motivačné video

Video sme natáčali v apríli 2018 v Špecializovanej nemocnici Sv. Svorada, n.o., Nitra-Zobor a na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc a v Ústavu mikrobiologie, Fakultní nemocnice Olomouc. Tvorcami videa boli Miroslav Čirka a Dodo Vilhan z Randal Design a Dr. Mária Michalovičová za asistencie Dr. Milana Sovu, PhD. Natáčanie videa bola veľká zábava :) Veríme, že sa vám bude páčiť a že nám pomôže motivovať mladých lekárov, aby sa k nám pridali a stali sa pneumológmi.