Typy organizovaných akcií

A. Tématické prednáškové akcie – teória, novinky, skúsenosti, kazuistiky (napr. Základy neinvazívnej pľúcnej ventilácie, Intenzívna pneumológia, Tuberkulóza, Racionálna antibiotická liečba v pneumológii, Komplexná liečba ochorení asociovaných s bronchiálnou obštrukciou,...)
B. Repetitóriá - témy, ktorých základy už boli preberané v rámci vysokoškolského štúdia, ale teraz by boli veľmi jednoduchou formou aplikované na klinickú prax (napr. RTG hrudníka, spirometria) a do budúcna problematické atestačné otázky, vypracované v spolupráci s našimi najvyššími odborníkmi a členmi skúšobných komisií tak, ako si odpoveď na otázku predstavujú
C. Interaktívne workshopy - okrem prednášok a teórie si môžu mladí lekári vyskúšať na vlastnej koži i veci, ktoré bežne nerobia (napr. Základy ultrasonografie, Základy bronchológie, Rozšírená resuscitácia, Hrudné drenáže, Dychová rehabilitácia a pod.)

Vzdelávacie akcie:

  • Jednodňové alebo viacdňové, ideálne víkendové (aby nezasahovali do chodu materských oddelení)
  • Miesta konania akcií sa budú striedať v rámci krajov (v SR i ČR – spoločné akcie)
  • Prednášajúci – mladí lekári s klinickou praxou (ideálne po konzultácii s najvyššími odborníkmi), začínajúci lekári (aby sa naučili prednášať)
  • Koncepcia príspevkov čo najjednoduchšia, najpochopiteľnejšia a najedukatívnejšia
  • Dôraz na diskusiu v priateľskom duchu (aby sa diskutujúci nebáli pýtať), zrozumiteľné trpezlivé zodpovedanie všetkých otázok tak, aby pýtajúci sa nemal pocit nevzdelanosti a neodradzovalo to jeho ani ostatných od ďalších otázok