Seminár NIV, Tále, 9.11.2018

Prvý workshop skupiny Pneumo 35 sa uskutočnil 9. 11. 2018 v hoteli Partizán na Táloch za podpory generálneho partnera našej pracovnej skupiny firmy Boehringer Ingelheim formou kreditovaného seminára. Témou bola Neinvazívna pľúcna ventilácia. Záštitu nad odborným podujatím prevzal doc. MUDr. Ivan Majer, CSc. Úvodné slovo predniesla MUDr. Mária Michalovičová (OLÚ Albertinum, Žamberk), ktorá účastníkom predstavila pracovnú skupinu Pneumo 35 a jej základné myšlienky a ciele. Nasledoval odborný program, v ktorom MUDr. Zuzana Švecová (UN Bratislava) v prezentácii Neivazívna ventilácia v rukách pneumológa názorne dokumentovala zásady použitia NIV na jednotke intenzívnej starostlivosti s prihliadnutím na špecifikum akútnych stavov v pneumológii a internej medicíne. Nasledovala prednáška MUDr. Pavla Pobehu, PhD. (UNLP Košice), ktorej cieľom bolo ukázať najčastejšie indikácie NIV pri chronickom respiračnom zlyhávaní a to ochorenia hrudnej steny, hypoventilačný syndróm pri obezite, CHOCHP a neuromuskulárne ochorenia. V prezentáciách odozneli aktuálne informácie a najnovšie odporúčania vychádzajúce zo skuseností prezentujúcich pracovísk a medicíny založenej na dôkazoch. Odborný program pokračoval prezentáciou firemného partnera (Egamed, Košice) v ktorej Ing. Jakub Hack predstavil základné funkcie ventilačného prístroja BiPAP Prisma a dostupné ventilačné módy a ich použitie. Odborné podujatie bolo zakončené interaktívnym praktickým workshopom, na ktorom si účastníci mohli priamo vyskúšať na sebe aj „umelých pľúcach“ funkcie ventilačného prístroja. Nakoľko sa podujatie stretlo s pozitívnou odozvou a záujmom o ďalšie prednášky na túto tému, plánujeme v budúcnosti zorganizovať ďalšie pokračovanie NIV workshopu.
Prednášky na vyžiadanie e-mailom, dostupné pre členov Pneumo 35.