Prihlášky

Prihlásiť sa za riadneho alebo čestného člena možete e-mailom alebo poštou:
E-mail: na adresu pneumo35sk@gmail.com s uvedením mena, roku narodenia, pracoviska, odbornosti a e-mailového kontaktu, nepovinne adresa bydliska.
Poštou: prihlášku zaslať na adresu:
MUDr. Pavol Pobeha, PhD
Klinika pneumológie a ftizeológie
Rastislavova 785/43
040 01 Košice
V prípade čestného členstva prosíme do e-mailu i do prihlášky poštou uviesť poznámu "čestný člen"


Prihláška