Plánované podujatia

1.-2.3.2019, Piešťany: Kurz USG hrudníka pre začiatočníkov
Bližšie info tu!

11.-12.4.2019, Nitra: Zoborské dni
(samostatný blok prednášok pre Pneumo35, v pláne 11.4.2019 popoludní) bližšie info tu!

Jeseň 2019
Odborný seminár na tému Funkčné vyšetrenie pľúc.
pripravuje sa

?.11.2019 Pokračovací kurz USG hrudníka
Praktická časť pri pacientoch.
pripravuje sa