PaSoNetka 06/2019

Prezentace sekce Pneumo35 a workshopy USG hrudníku a bronchoskopie, PaSoNetka (sraz Sekce mladých lékařů ČLK), 1. 6. 2019 Ledeč nad Sázavou

Symbolicky při příležitosti Mezinárodního dne dětí přijala naše sekce pozvání na sraz Sekce mladých lékařů ČLK (PaSoNetka), se kterou letos nadvázala přátelskou multioborovou spolupráci.
Kromě přednášky s představením sekce a prezentace motivačního videa zorganizoval tým z Odd. pneumologie a ftizeologie, OLÚ Albertinum, Žamberk, ve složení prim. MUDr. Michalovičová, vrchní sestra Alena Šafářová a Anželika Baklaienko, workshopy na téma USG hrudníku a Bronchoskopie.
V rámci workshopu USG hrudníku byli účastníkům jednak teoreticky vysvětleny fyziologické i patologické nálezy v plicním parenchymu, pohrudničním prostoru i hrudní stěně a jednak i protokoly BLUE, FALLS a FAST s jejich praktickým nácvikem. Techniku vyšetření si pak mohli účastníci vyzkoušet na sobě i na figurantech. Zlatým hřebem programu byl nácvik biopsie pod USG kontrolou – fantom s imitací lymfatických uzlin, kde účastníci mohli trénovat in-plane i out-of-plane techniku.
Bronchoskopický workshop zase přinesl kromě teorie a vysvětlení podstaty vyšetření a jeho možností včetně zajímavé obrazové dokumentace i možnost seznámit se naživo jak s rigidním bronchoskopem, tak s fibrobronchoskopem a na atrapě bronchiálního stromu si vyzkoušet extrakci cizích těles a kartáčovou biopsii z imitace endobronchiálně rostoucího tumoru.
O workshopy byl veliký zájem zejména od účastníků z jiných odborností, kteří měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si metody, které běžně nedělají. Tento zájem nás opravdu moc těší; pomohli jsme rozšířit obzory mladým lékařům a i v budoucnu se rádi podobné akce zúčastníme.
Správu z tejto akcie nájdu záujemci aj na webe www.pneumologie.cz.
Za Pneumo35 a tým Odd. pneumologie a ftizeologie, OLÚ Albertinum, Žamberk,

MUDr. Mária Michalovičová
Koordinátorka CZ-SK spolupráce pro Pneumo35

V Žamberku, dne 4.6.2019