Partneri

Ďakujeme naším partnerom, vďaka ktorým sme mohli natočiť motivačné video, vytvoriť túto stránku a organizovať pre vás vzdelávacie akcie.
Ďakujeme Slovenskej pneumoftizeologickej spoločnosti za odbornú záštitu a organizačnú podporu.