Webinár 06/2020

Važení kolegovia, členovia a sympatizanti skupiny Pneumo 35. Dúfam, že ste sa po náročnom období v čase pandémie COVID-19 stihli ako tak spamätať a že prevažná väčšina z vás sa mohla vrátiť k svojim pacientom a štandarným povinnostiam. Viem, že v týchto časoch je problematické filtrovať prichádzajúce informácie a udržať si vôľu vzdelávať sa, ale v rámci skupiny Pneumo 35 sme nelenili a počas pandémie pripravili pre Vás dve prezentácie, ktoré tak trocha nadväzujú na túto tému. Zároveň sa myšlienkovo nezužujú len na COVID-19, ale prezentované informácie sú nadčasové a určite využiteľné aj pri iných situáciách.

Témy:
1. Včasná diagnostika pneumónie u COVID-19 (a iných vírusových pneumonií) pomocou USG
(MUDr. Michalovičová M)

2. Špecifiká liečby akútnej respiračnej insuficiencie a ventilácií pri pandémiách
(MUDr. Pobeha P)

Video záznam z Webinára na tomto odkaze!

Webinár bol pripravený v spolupráci s našim generálnym partnerom - Boehringer Ingelheim s odbornou granciou
SPFS a doc. MUDr. Ivana Soloviča MUDr. CSc.

S pozdravom
Pavol Pobeha
Predseda Pneumo 35 v SR