Podmienky

  • členom sa može stať každý lekár do 40 rokov so záujmom o odbor Pneumológia a ftizeológia - ako absolventi a lekári zaradení do prípravy v tomto odbore, tak lekári z iných odborností so záujmom o vzdelávanie v pneumológii
  • členstvo je zadarmo
  • členstvo zahŕňa bezplatné zasielanie informácií o chystaných akciách e-mailom a bezplatný prístup k materiálom z organizovaných akcií
  • po prekročení vekového limitu je možné pokračovať tzv. čestným členstvom, ktoré je rovnako zadarmo a rovnako zahŕňa bezplatné informácie o akciách, ktorých sa može čestný člen zúčastniť pasívne alebo ako odborný konzultant vo svojom odbore za predpokladu, že dodrží všeobecné zásady prednostnej podpory mladých členov a diskusí v priateľskom duchu
  • prihlásiť k čestnému členstvu za vyššie uvedených podmienok sa može lekár akéhokoľvek veku a odbornosti, so záujmom o vzdelávanie v odbore Pneumológia a ftizeológia
  • v prípade, že čestný člen podmienky nedodrží, zvlášť ak bude narušovať priateľské diskusie povyšovaním a aroganciou, vyhradzujeme si právo okamžite čestné členstvo ukončiť