Časová os

01-02/2018
prvé jednania s prezidentom SPFS doc. MUDr. Majerom ohľadne založenia pracovnej skupiny pneumo35, vypracovanie plánu pracovnej činnosti (MUDr. Michalovičová)

03/2018
zasadanie výboru SPFS, kedy bolo schválené založenie pracovnej skupiny Pneumo35

03/2018 – dodnes
aktívny nábor členov

04/2018
natáčanie motivačného videa pre mladých pneumológov v Špecializovanej nemocnici Sv. Svorada, Nitra-Zobor a na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc (Randal Group s.r.o., Boehringer-Ingelheim, MUDr. Michalovičová, MUDr. Sova)

05/2018
prvé oficiálne predstavenie pracovnej skupiny v rámci samostatného bloku prednášok na Bardejovských dňoch 2018 (Dr. Michalovičová, Dr. Sova, Dr. Hajdová, Dr. Urban, Dr. Kováčová, Mgr. Bukovinová)

06/2018-11/2018
internetové hlasovanie o voľbe vedenia pracovnej skupiny

11/2018
prvý samostatný interaktívny workshop v rámci kongresu SPFS na Táloch na tému Neinvazívna pľúcna ventilácia (Dr. Švecová, Dr. Pobeha, Dr. Michalovičová, Boehringer-Ingelheim, Egamed)

11/2018
v rámci workshopu voľby vedenia pracovnej skupiny – v zhode s internetovým hlasovaním zvolené vedenie: predseda: Dr. Pavol Pobeha, PhD., Košice; podpredseda: Dr. Darina Kováčová, Nitra; koordinátorka česko-slovenskej spolupráce: Dr. Mária Michalovičová, Žamberk

11/2018
samostatný blok prednášok v rámci Bratislavských vianočných dní pneumológov a ftizeológov s ďalším predstavením pracovnej skupiny (Dr. Michalovičová, Dr. Polášek, Dr. Klimčík, Dr. Urdová, Dr. Švecová, Dr. Smieško)

12/2018
zahájenie prác na webstránke Pneumo35 (Randal Group s.r.o., Boehringer Ingelheim, Dr. Pobeha, Dr. Michalovičová)

03/2019
kurz USG hrudníka pre začiatočníkov (prim. Dr. Beňačka - BENIMED Piešťany, Dr. Kocián – Visual medicine Olomouc, Dr. Šimek, Dr. Michalovičová). Nadviazanie spolupráce s českou Kardio35 a Spolkem mladých lékařů ČLK, 04/2019 vytvorenie webstránky Pneumo35

04/2019
samostatný blok prednášok v rámci Zoborských dní (Dr. Michalovičová, Dr. Kocián, Dr. Šimek, Dr. Trojová, Dr. Žiačiková, Dr. Urban, Dr. Urdová, Dr. Palúch, Dr. Dudášová, Dr. Malík-Bábi, Dr. Pobeha)